Договiр оферти
на реалізацію квитків на культурно-видовищні, спортивні та розважальні заходи (публічна оферта ТОВ «Медіаконсалтинг»)

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.У цьому Договорі (публічній оферті) на реалізацію квитків на культурно-видовищні, спортивні та розважальні заходи (надалі - Оферта) усі нижченаведені терміни та визначення (як в однині, так і в множині) використовуються в наступних значеннях:

1.1. «Оферта» - дана публічна оферта ТОВ «Медіаконсалтинг» на реалізацію квитків на культурно-видовищні, спортивні та розважальні заходи (далі – «Заходи»), розміщена на сайті Білетного сервісу «Ticketsbox», що розташований в мережі Інтернет за адресою: www.ticketsbox.com та/або доступна на вимогу Покупця в Точках продажу Квитків або Фізична особа-підприємець Кручик Денис Юрійович (ЄДРПОУ 3569711674)

1.2.«Заходи» - будь-який масовий захід культурно-мистецького, видовищно-розважального, просвітницького, спортивного характеру, в тому числі, але не виключно: концерти в залі, клубі чи на відкритому майданчику, фестивалі, шоу, святково-розважальні програми, конкурси, покази мод, кінопокази, балет, опера, спектаклі, постанови та інші театральні події, циркові вистави, атракціони, виставки, ярмарки, спортивні змагання та будь-які інші спортивні події, екскурсії, форуми, виступи, лекції, семінари, а також будь-які інші події, відвідування яких можливо за пред'явленням Квитка та/або Електронного квитка.

1.3.«Квиток» – друкований документ, виконаний на Бланку Квитка, який формується виключно за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox» і засвідчує право на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування тощо) Заходу його пред'явником, а також містить усю необхідну інформацію про право відвідування Заходу (в тому числі, але не виключно: найменування, дата, час, місце проведення Заходу, прізвище та ім'я Покупця/Одержувача Квитка, Зал, Сектор, Ряд, Місце, додаткову інформацію технічного, організаційного або правового змісту, Номінальну вартість Квитка, суму Сервісного збору, унікальний штрих-код, серію, номер, інформацію про Замовлення та інші відомості, необхідні для відвідування Заходу).

Далі по тексту цієї Оферти при спільному згадуванні або у відповідному контексті під термінами «Квиток/Квитки» можуть розумітися як Квитки, виконані на Бланку Квитка, так і Електронні квитки.

1.4.«Електронний Квиток» - електронний документ, сформований виключно за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox», в якому у вигляді упорядкованої сукупності електронних даних зафіксована уся необхідна інформація про право відвідування Заходу (в тому числі, але не виключно: найменування, дата, час, місце проведення Заходу, прізвище та ім'я Покупця/Одержувача Квитка, Зал, Сектор, Ряд, Місце, додаткова інформація технічного, організаційного або правового змісту, Номінальна вартість Квитка, сума Сервісного збору, унікальний штрих-код, серія, номер, інформація про Замовлення та інші відомості, необхідні для відвідування Заходу) і який включає всі обов'язкові реквізити Квитка, необхідні для відвідування Заходу його пред'явником.

Доступність послуги формування Електронного Квитка на конкретний Захід регламентується Агентом, Організатором та/або Принципалом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду, QR-коду, та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в Точці/Точках продажу в місці проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.

1.5.«Бланк Квитка» – стандартна друкована форма Квитка, виконана за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox», захищена унікальном номером, елементами голографічного та/або інших способів захисту.

1.6.«Агент» - ТОВ «Медіаконсалтинг», уповноважене на підставі відповідних договорів з Організатором та/або Принципалом (Принципалами) надавати послуги, пов'язані з розповсюдженням, розподілом, бронюванням, оформленням та реалізацією Квитків на Заходи з використанням системи Білетного сервісу «Ticketsbox», мережі Точок продажу Квитків, Субагентів тощо.

1.7.«Організатор Заходу» – особа, уповноважена здійснювати організацію та проведення Заходів на підставі відповідних договорів.

1.8.«Принципал» - особа, яка доручає Агенту від імені Організатора або від свого імені, але в інтересах Організатора, надавати послуги, пов'язані з розповсюдженням, розподілом, бронюванням, оформленням та реалізацією Квитків на Заходи. Принципалом також може бути Організатор.

1.9.«Точка продажу» - місце продажу Квитків, що належить Агенту та/або Субагентам, партнерам Агента та/або Субагента (білетна каса, інше облаштоване місце для офлайн продажу Квитків).

1.10.«Білетний сервіс «Ticketsbox» - власна автоматизована інформаційна система (програмний комплекс) Агента, яка складається з сайту www.ticketsbox.com та інших програмно-технічних продуктів, призначена для розповсюдження, розподілу, бронювання, оформлення, зберігання та реалізації Квитків на Заходи, фіксації, ідентифікації, обліку, захисту і зберігання всіх операцій з Квитками та інших транзакцій, виконаних за її допомогою.

1.11.«Номінальна вартість Квитка» - вартість Квитка, встановлена Принципалом/Організатором для всіх Покупців.

1.12.«Сервісний збір» – грошові кошти, що додатково стягуються Агентом з Покупця за надані Покупцю послуги з бронювання та оформлення Квитків, нерозривно пов'язані з процедурою реалізації Квитків за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox» та в Точках продажу Квитків.

Розмір Сервісного збору встановлюється Агентом самостійно і обчислюється у відсотках від Номінальної вартості Квитка чи в інший визначений Агентом спосіб.

1.13.«Покупець» - фізична або юридична особа (особи), яким Агент та/або Субагенти на умовах, встановлених цією Офертою надають послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи.

1.14.«Зал» – приміщення, призначене для проведення Заходу.

1.15.«Сектор» – сектор в Залі.

1.16.«Ряд» – ряд в Залі.

1.17.«Місце» – місце в Залі.

1.18.«Замовлення» - один або декілька Квитків та Додаткові послуги (у разі їх замовлення Покупцем), обрані Покупцем за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox», об'єднані єдиним ідентифікаційним номером.

1.19.«Бронь» – Замовлення, сформоване Покупцем в системі Білетного сервісу «Ticketsbox», що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.20.«Період дії Броні» – період часу з моменту оформлення Замовлення в системі Білетного сервісу «Ticketsbox» до моменту здійсення Покупцем оплати Замовлення в порядку, передбаченому умовами даної Оферти. Період дії Броні встановлюється Агентом для кожного Заходу окремо. Протягом усього Періоду дії Броні Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця, який оформив це Замовлення.

1.21.«Анулювання» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним перенесенням їх у вільний продаж в системі Білетного сервісу «Ticketsbox». Анулювання Замовлення відбувається автоматично, якщо Замовлення не сплачено по закінченню періоду дії броні та в інших випадках, передбачених умовами даної Оферти або додатковою інформацією на сайті Білетного сервісу «Ticketsbox».

1.22.«Субагент» – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів.

1.23.«Одержувач Квитка» – Покупець або особа, уповноважена Покупцем отримати придбані Покупцем Квитки, а також та, що володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти.

1.24.«Доставка» - додаткова платна послуга з переміщення, перевезення, пересилання чи адресної доставки Квитків до Покупця (Одержувача). Вартість доставки не покривається сумою Сервісного збору і замовляється Покупцем за окрему плату, розмір якої визначається Агентом/Субагентом та/або партнерами Агента/Субагента.

1.25.«Додаткові послуги» - інші послуги, вартість яких не покривається сумою Сервісного збору, але які Агент/Субагенти та/або партнери Агента/Субагента можуть додатково надавати Покупцю на його замовлення за окрему плату, розмір якої визначається Агентом/Субагентом та/або партнерами Агента/Субагента самостійно. Інформація про види Додаткових послуг та їх вартість розміщується на сайті Агента www.ticketsbox.com, сайті Субагента та/або партнерів Агента/Субагента.

1.26.«Контактний центр» – контактний центр Агента/Субагента, що працює за телефонними номерами, які вказані на сайті Агента www.ticketsbox.com сайті Субагента та/ або в Точках продажу Агента/Субагента.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.Ця Оферта є основним документом, що регламентує відносини між Покупцем і Агентом, умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента та Покупця.

2.2.Продаж Квитків Покупцям здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі повного та беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про прийняття умов цієї Оферти у повному обсязі та укладення між ними відповідного Договору (ч.2 ст.638 Цивільного кодексу України).

2.3.Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків не здійснюється. Придбані Квитки не можуть бути повернуті Покупцем з підстав незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після її акцепту та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише у випадках, в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4.Юридичні особи при придбанні Квитків у Агента здійснюють їх оплату за угодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способом. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом та юридичною особою.

2.5.Агент має право в будь-який час вносити зміни в цю Оферту. Такі зміни в будь-якому випадку публікуються та доводяться до загального відома шляхом розміщення цих змін (тексту Оферти з внесеними змінами) на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до цієї Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6.Агент має право розірвати цю Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення Покупцем умов цієї Оферти та/або інших обов'язкових правил користування послугами Агента.

2.7.Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які оформлюють Замовлення та здійснюють оплату Квитків за допомогою сайту Агента www.ticketsbox.com та/або сайту Субагента, так і для Покупців, які купують Квитки в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

3.ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1.Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг пов'язаних з бронюванням, оформленням та реалізацією Квитків на Заходи в порядку та на умовах, що передбачені цією Офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2.Агент є відповідальним перед Покупцем лише за якість наданих в межах цієї Оферти та на визначених нею умовах Послуг. Агент не несе відповідальності за відсутність у нього можливості надання Послуг та продажу Квитків на інших умовах, ніж ті що передбачені цією Офертою.

3.3.Агент не несе відповідальності за будь-які дії Організатора/Принципала та/або інших осіб, які діють від їх імені та за їх дорученням або від свого імені за їх дорученням, пов'язані з організацією та проведенням Заходів, а так само за саму організацію Заходів, факт їх проведення та зміст Заходів.

3.4.Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 р. Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно з цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем і отриманих Агентом в процесі оформлення Замовлення та продажу Квитків, зокрема: прізвище, ім'я та по-батькові, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з Доставки Квитків), адреса електронної пошти, тощо.

Покупець та зазначені ним треті особи надають Агенту/Субагенту однозначну згоду на обробку таких даних відповідно до законодавства України у зв'язку з наданням Послуг та/або Додаткових послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем та зазначеними Покупцем третіми особами рекламних повідомлень про такі Послуги та/або Додаткові послуги та Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом/Субагентом.

Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що всі персональні дані, зазначені й повідомлені Покупцем при оформленні Замовлення, є добровільно наданими Покупцем і зазначеними Покупцем третіми особами, і що всі ці особи як і сам Покупець ознайомлені й згодні з умовами цієї Оферти.

У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

4.АКЦЕПТ ОФЕРТИ
4.1.Прийняття Покупцем умов цієї Оферти (акцепт Оферти) здійснюється шляхом вчинення Покупцем будь-яких дій, передбачених положеннями пункту 4.3 цієї Оферти, чи використання Покупцем будь-яких Послуг відповідно до вказаних у цій Оферті умов (ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України).

4.2.Акцепт Оферти повинен бути повним і безумовним і здійснюється Покупцем добровільно. Не допускається частковий акцепт, акцепт із застереженням чи акцепт на інших умовах. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен переконатися у тому, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і що він приймає їх безумовно та в повному обсязі.

4.3.Вчинення будь-яких дій, передбачених положеннями цього пункту, а рівно й використання Покупцем будь-яких послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах, означає повне та безумовне прийняття Покупцем усіх умов даної Оферти у їх повному обсязі, без будь-яких винятків, застережень та/або обмежень, і є рівносильним укладенню між Покупцем та Агентом письмового договору.

Акцепт умов цієї Оферти здійснюється Покупцем рівно як у разі придбання Квитка за допомогою сайту Агента www.ticketsbox.com та/або сайту Субагента, так і по телефону або в Точках продажу шляхом вчинення наступних дій:

4.3.1. у разі замовлення Квитків за допомогою сайту Агента www.ticketsbox.com та/або сайту Субагента:

а) звернення до сайту Агента www.ticketsbox.com та/або сайту Субагента;

б) вибір конкретного Заходу та Квитків з наявних на момент звернення Покупця;

в) надання контактного номеру телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Покупця (Одержувача) Квитків, адреси та часу доставки (у разі замовлення Доставки Квитків) шляхом заповнення та відправлення відповідної форми;

г) оплата Замовлення способом з числа запропонованих.

4.3.2. у разі замовлення Квитків по телефону:

а) дзвінок у Контактний центр Агента та/або Субагента;

б) вибір за допомогою оператора Контактного центру конкретного Заходу та Квитків з наявних на момент звернення Покупця;

в) надання оператору Контактного центру контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Покупця (Одержувача) Квитків, адреси та часу доставки (у разі замовлення Доставки Квитків);

г) оплата Замовлення способом з числа запропонованих.

4.3.3. у разі придбання Квитків у білетних касах та інших Точках продажу:

а) вибір конкретного Заходу та Квитків з наявних на момент звернення Покупця;

б) оплата Замовлення в повному обсязі у місці продажу.

4.4.Під час замовлення Квитків телефоном або у Точках продажу вважається, що з умовами цієї Оферти Покупець був попередньо ознайомлений будь-яким загальнодоступним способом – на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, у Точці продажу, тощо.

4.5.У випадках, окремо визначених на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, в Точках продажу Агента та/або Субагента, Квитки на конкретний Захід можуть бути придбані та оплачені виключно одним або кількома способами з тих, що передбачені даною Офертою, а також виключно Квитки або Електронні Квитки.

4.6.Вчиняючи Акцепт цієї Оферти, Покупець визнає й погоджується з тим, що йому зрозумілі усі без винятку умови цієї Оферти і відомі наслідки їх недодержання.

4.7.Покупець також підтверджує і погоджується з тим, що до вчинення ним дій, що свідчать про акцепт цієї Оферти, він у повному обсязі ознайомився (а також ознайомив третіх осіб у разі, коли він діє від імені або в інтересах таких третіх осіб) з умовами цієї Оферти.

4.8.Вчиняючи Акцепт цієї Оферти, Покупець визнає й погоджується з тим, що придбання Квитків на умовах цієї Оферти та відвідування Заходів здійснюється з обов'язковим дотриманням вікових обмежень, встановлених Організаторами/ Принципалами Заходів. Вчиняючи акцепт цієї оферти, Покупець гарантує, що він попередньо ознайомився (а також ознайомив третіх осіб у разі, коли він діє від імені або в інтересах таких третіх осіб) з віковими обмеженнями Заходу, Квитки на який він купує. Відповідальність за всі негативні наслідки недодержання цієї умови несе виключно Покупець.

4.9.Вчиняючи Акцепт цієї Оферти, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, дійсний намір та вільне волевиявлення акцептувати дану Оферту на викладених в ній умовах, відсутність будь-якого примусу та будь-яких обмежень на акцепт цієї Оферти, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті, законне користування банківською платіжною карткою та грошовими коштами для оплати будь-яких Послуг, що є предметом цієї Оферти, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов'язаннями, що покладаються на нього внаслідок акцепту цієї Оферти.

4.10.Покупець підтверджує і погоджується з тим, що всі дії (бездіяльність) його представників, якщо такі діють від імені або в інтересах Покупця, вчиняються з його відома та в інтересах Покупця, а у випадку, якщо Покупець сам діє від імені або в інтересах третіх осіб, то такі треті особи належним чином проінформовані про це. Агент не несе відповідальності за дії (бездіяльність) представників Покупця так само, як не несе відповідальності за дії (бездіяльність) Покупця від імені та/або в інтересах третіх осіб.

5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
5.1.Після вчинення дій, вказаних у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного ним способу придбання Квитків, здійснює оплату Замовлення відповідним такому способу придбання способом оплати та у строки, встановлені Агентом для конкретного Заходу.

5.2.При придбанні Квитків у Точці продажу оплата Квитків і їх видача (якщо Покупець не замовить доставку Квитків на іншу адресу) здійснюється на місці.

5.3.Покупець здійснює оплату Квитків, включаючи вартість Сервісного збору (у разі його стягнення) та Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем) шляхом їх 100% передоплати в строки та будь-яким із способів (якщо для конкретного Заходу не буде передбачено інше), з числа запропонованих Агентом, інформація про що розміщується на веб-сайті та/або в Точках продажу Агента та/або Субагента, або повідомляється Покупцю оператором Контактного центру Агента та/або Субагента.

5.4.Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент надходження грошових коштів або на розрахунковий рахунок Агента (Субагента), або в касу в Точці продажу Агента (Субагента), або офіційному представнику Агента (Субагента) при оформленні Покупцем доставки Квитків.

5.5.У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. При цьому, Агент має право вимагати від Покупця надання оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється у разі порушення Покупцем умов здійснення платежу, встановлених законодавством України.

5.6.Після оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток на місці в Точці продажу, або шляхом оформлення його доставки на вказану ним адресу за окрему плату, або самостійно роздруковує Електронний Квиток, отриманий на електронну пошту, або здійснює запис Електронного Квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного Квитка для контролю та сканування системою контролю доступу в місці проведення Заходу і така можливість передбачена умовами проведення Заходу.

5.7.При замовленні Квитка за допомогою сайту Агента www.ticketsbox.com або сайту Субагента, Контактного центру Агента або Субагента Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомленням та/або листом на Зазначені Покупцем контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (у разі необхідності разом зі своїми прізвищем та ім'ям) при отриманні Квитка в Точці продажу або при отриманні Квитка при його доставці).

5.8.Електронний Квиток може бути отриманий Покупцем виключно за умови самостійного формування Замовлення Покупцем безпосередньо на сайті Агента www.ticketsbox.com">www.ticketsbox.com">www.ticketsbox.com або сайті Субагента та оплати Замовлення виключно за допомогою банківської картки або іншим безготівковим способом, запропонованим Агентом (Субагентом), інформація про що розміщується на сайті Агента www.ticketsbox.com або сайті Субагента.

5.9.Після оплати Покупцем Замовлення згідно з умовами цієї Оферти Замовлення вважається виконаним, Квитки проданими, а у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.10.У разі несплати або неповної оплати Замовлення протягом Періоду дії броні Квитки вважаються непроданими і Замовлення анулюється.

6. ДОСТАВКА КВИТКІВ
6.1.Послуга Доставки Квитків є Додатковою послугою Агента (Субагента) та/або партнерів Агента (Субагента), яка не покривається сумою Сервісного збору і замовляється Покупцем за окрему плату, розмір якої самостійно визначається Агентом (Субагентом) та/або партнерами Агента (Субагента).

6.2.Вартість Доставки Квитків, порядок і правила її здійснення, а також інша суттєва інформація, що стосується Доставки Квитків, розміщується на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, партнерів Агента та/або Субагента, в Точках продажу Агента та/або Субагента, партнерів Агента та/або Субагента і є невід'ємною частиною цієї Оферти.

7. ЗАМІНА, АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
7.1.У разі якщо Організатором/Принципалом змінюється схема розташування Місць в Залі, їх кількість, тощо, Агент може замінити Покупцеві його Місце в Залі на інше аналогічне за своєю вартістю Місце.

7.2.Анулювання Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оплати Замовлення;
- відсутність оплати Замовлення у повному обсязі до закінчення Періоду дії броні;
- відсутність оплати Замовлення у повному обсязі протягом 15 (п'ятнадцяти) хвилин після оформлення Замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;
- відсутність оплати Замовлення у повному обсязі протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після оформлення Замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена через термінал;
- неможливість здійснити передачу Квитків Покупцю у зв'язку з відсутністю Покупця (Одержувача Квитка) за вказаною Покупцем адресою при замовленні послуги Доставки Квитків.

8. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ
8.1.Покупець визнає і погоджується з тим, що Електронний Квиток може бути придбаний виключно на Заходи, умовами проведення яких та відповідними вказівками Організаторів/Принципалів прямо передбачено можливість їх відвідування на підставі Електронних Квитків. Покупець не має права вимагати від Агента оформлення Електронного Квитка на Захід, якщо Агент прямо не пропонує такої можливості.

8.2.При придбанні Електронного Квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується вказати дійсну адресу своєї електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім'я або прізвище та ім'я Одержувача Квитка (а в окремих випадках і паспортні дані, якщо це вимагається законодавством України та/або Організатором/Принципалом). У разі ненадання такої інформації, а так само у разі надання неправдивої або недійсної інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

8.3.Покупець приймає і погоджується з тим, що він несе усю відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси, а також за правильність наданих ним для оформлення Електронного Квитка даних. Покупець не має права пред'являти будь-яких претензій ані Агенту, ані його окремим співробітникам у зв'язку з некоректно чи неправильно оформленим Електронним Квитком, якщо особисто не переконається в правильності наданих ним даних та коректності Електронного Квитка під час його оформлення.

8.4.У разі замовлення Електронного Квитка Покупець отримує його за допомогою його відправки Агентом (Субагентом) на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Для цього Агент (Субагент) надсилає на електронну пошту Покупця лист із додатком у вигляді сформованого за допомогою системи Білетного сервісу «Ticketsbox» електронного документа з унікальним штрих-кодом, який має бути роздрукуваний Покупцем або записаний в пам'ять технічного пристрою Покупця (за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного Квитка для контролю та сканування системою контролю доступу в місці проведення Заходу) для пред'явлення при вході. Зазначений документ дає право Покупцю на одноразове відвідування відповідного Заходу.

8.5.Електронний Квиток надсилається Покупцеві на вказану Покупцем електронну поштову адресу лише за умови повної оплати Покупцем вартості Електронного Квитка, Сервісного збору (у разі стягнення такого) та Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем). Після повної оплати вартості Електронного Квитка, Сервісного збору (у разі стягнення такого) та Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем) Покупцю також надається доступ до Електронного Квитка в особистому кабінеті Покупця на сайті Агента www.ticketsbox.com.

8.6.Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного Квитка. При здійсненні друку Електронного Квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного Квитка. Відповідальність за усі негативні наслідки, пов'язані з невиконанням чи неналежним виконанням Покупцем цього обов'язку, в тому числі відмову Організатора/Принципала в допуску Покупця на Захід та понесені Покупцем у зв'язку з цим збитки несе виключно Покупець.

8.7.Покупець має право, якщо це прямо передбачено умовами проведення конкретного Заходу і Агентом прямо вказано на таку можливість в момент оформлення Електронного Квитка на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, при вході на Захід пред'явити Електронний Квиток, який зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного Квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

8.8.Усю відповідальність за збереження та захист Електронного Квитка від копіювання, викрадення, знищення, тощо несе виключно Покупець. У разі копіювання Електронного Квитка доступ на Захід буде відкритий на підставі того Електронного Квитка, який буде пред'явлений першим.

9. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
9.1.Сплачені за Квитки кошти підлягають поверненню Покупцю лише у разі скасування, заміни чи перенесення Заходу та за умови отримання Агентом від Організатора/Принципала офіційної інформації про скасування, заміну чи перенесення Заходу та про порядок повернення коштів за придбані на такий Захід Квитки.

9.2.Повернення грошових коштів здійснюється виключно Організатором/Принципалом. Агент не несе ніякої відповідальності за своєчасність та повноту повернення Організатором/Принципалом грошових коштів Покупцям. При цьому, Організатором/Принципалом повертається лише Номінальна вартість квитка. Вартість Сервісного збору (у разі стягнення такого), вартість Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем) та вартість Доставки Квитків (у разі її замовлення Покупцем) поверненню не підлягає.

9.3.Інформація про порядок, строки, час і місце повернення Квитків, або порядок ознайомлення з нею розміщується на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайтах Субагента, Організатора/Принципала.

9.4.Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані за допомогою сайта Агента www.ticketsbox.com, сайта Субагента та/або в Точках продажів.

9.5.Грошові кошти повертаються виключно за умови обов'язкового фактичного повернення Покупцем придбаного Квитка. Повернення грошових коштів за загублені та пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями чи прихованою будь-яким штучним способом інформацією не здійснюється.

9.6.Вчиняючи акцепт цієї Оферти, Покупець підтверджує та погоджується з тим, що порядок та підстави повернення грошових коштів за придбані на умовах цієї Оферти Квитки доведені до нього в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
10.1. Покупець має право:

10.1.1.Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Квитків на Заходи, розміри Сервісного збору та вартості Додаткових послуг у інших офіційних квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків саме у Агента та/або користування його послугами на умовах цієї Оферти.

10.1.2.Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншу інформацію, що стосується Заходів чи пов'язана з їх проведенням і якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, за допомогою сайта Агента www.ticketsbox.com, сайта Субагента та/або Точок продажу, дзвінка Агенту та/або Субагенту, а також у будь-який інший спосіб, визначений Агентом.

10.1.3.Обирати конкретний Захід та Квитки/Електронні Квитки з числа доступних, замовляти Додаткові послуги, запропоновані Агентом/Субагентом та/або партнерами Агента/Субагента.

10.1.4.Самостійно обирати спосіб придбання й оплати Квитка з числа запропонованих на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, в Точках продажу. При цьому, Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

10.1.5.За своїм вибором придбати Квиток або Електронний Квиток, якщо можливість придбання Електронного Квитка на відповідний Захід передбачена Організатором/Принципалом і пропонується на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або сайті Субагента, в Точках продажу.

10.1.6.За своїм вибором відвідувати Захід на підставі: пред'явлення Квитка чи Електронного Квитка, роздрукованого на паперовому носії, або Електронного Квитка, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що така можливість передбачена умовами проведення конкретного Заходу.

10.1.7.Відмовитися від придбання Квитка у Агента/Субагента до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Агента/Субагента.

10.1.8.Направляти відгуки про роботу Агента та/або Субагента за контактами, розміщеними на сайті Агента www.ticketsbox.com, сайті Субагента, в Точках продажу.

10.2. Покупець зобов'язаний:

10.2.1.Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти та усі правилами, що стосуються проведення і відвідування того чи іншого Заходу або так чи інакше регулюють відносини Сторін за цією офертою, та прийняти їх при здійсненні купівлі Квитка.

10.2.2.При оформленні Замовлення надавати повну і достовірну інформацію про себе, Одержувача Квитків та третіх осіб, в тому числі неповнолітніх, в інтересах яких він діє. Усю відповідальність за точність і правильність наданих даних, а також за дії в інтересах третіх осіб, у тому числі неповнолітніх, несе Покупець. Агент/Субагент не несе відповідальності за некоректно оформлене Покупцем Замовлення, якщо Покупець особисто не переконався в його коректності.

10.2.3.У повному обсязі оплатити вартість оформленого Замовлення.

10.2.4.Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати у будь-який спосіб повідомлень та іншої інформації протиправного (злочинного) характеру, що можуть завадити проведенню Заходу, спричинити шкоду іншим Покупцям, Агенту, Субагентам, Організаторам чи Принципалам Заходу, тощо.

10.3. Агент має право:

10.3.1.Вимагати від Покупця дотримання усіх умов цієї Оферти та процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

10.3.2.Відмовити Покупцеві у продажі Квитків та наданні інших Послуг у разі відмови Покупця від прийняття умов даної Оферти або недодержання будь-якої з її умов.

10.3.4.Здійснювати модифікацію та корегування роботи будь-якого програмного забезпечення системи Білетного сервісу «Ticketsbox» (сайту www.ticketsbox.com інших програмних продуктів), зупиняти або припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують її функціонування у разі виявлення істотних несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до неї.

10.3.5.Встановлювати та змінювати вартість своїх Послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.

10.3.6.Включати у вартість Замовлення та стягувати з Покупця вартість Сервісного збору, вартість Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем), вартість Доставки Квитків (у разі її замовлення Покупцем).

10.3.7.Вимагати від Покупця повної оплати вартості Замовлення перед тим, як здійснити продаж та/або передачу Квитка Покупцю.

10.3.8.Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

10.3.9.Анулювати оформлене Замовлення з повідомленням про це Покупця, Організатора/Принципала Заходу у разі виявлення з боку Покупця або третіх осіб будь-яких шахрайських чи інших злочинних дій з платіжними системами та коштами, приховування, викривлення даних, надання Покупцем недостовірної інформації, тощо.

10.3.10.Здійснювати запис телефонних розмов із Покупцем з попередженням про це Покупця при його зверненні до Контактного центру Агента/Субагента.

10.4. Агент зобов'язаний:

10.4.1.Надавати Покупцю усю необхідну інформацію про Захід, якою він наділений для того Організатором та/або Принципалом та якою володіє у межах своєї компетенції.

10.4.2.Надати Покупцеві усю необхідну інформацію, що стосується порядку оформлення Замовлення, оплати, отримання Квитків, користування Додатковими послугами та інших питань, пов'язаних з реалізацією та придбанням Квитків на умовах цієї Оферти. Інформація, опублікована на сайті Агента www.ticketsbox.com та/або доступна у Точках продажу, вважається вичерпною.

10.4.3.Повідомляти Покупця про зміни умов даної Оферти, інших обов'язкових правил, зміни вартості Квитків, вартості чи переліку Послуг та/або Додаткових послуг Агента шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції відповідних документів, до яких ці зміни внесені) та/або відповідної інформації про такі зміни на сайті Агента www.ticketsbox.com та в Точках продажу.

10.4.4.Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до Послуг, які надаються Агентом, не передавати їх третім особам та не використовувати їх з іншою метою.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

11.2.Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Організатором/Принципалом та Покупцем з метою реалізації Покупцю Квитків та надання йому Додаткових послуг (у разі їх замовлення Покупцем), тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом у межах цієї Оферти та на визначених нею умовах.

11.3.Агент не несе відповідальності за саму організацію, факт проведення та зміст Заходів, а також за їх відповідність очікуванням Покупця та/або його суб'єктивній оцінці. Будь-які поради та рекомендації, надані Покупцю, а також будь-яка інформація (в тому числі описи, відгуки) щодо того чи іншого Заходу, місця проведення, авторів, виконавців, тощо, розміщені на сайті Агента www.ticketsbox.com сайтах Субагентів, партнерів та/або в Точках продажу, не можуть розглядатися як надання будь-яких гарантій.

11.4.Розміщення на сайті Агента www.ticketsbox.com сайтах Субагентів, партнерів та/або в Точках продажу посилань на сайти Організаторів/Принципалів, авторів, виконавців, сайти будь-яких інших третіх осіб не означає, що Агент схвалює та рекомендує для перегляду (ознайомлення) вміст таких сайтів. Покупець визнає і погоджується з тим, що Агент не несе відповідальності за вміст таких сайтів.

11.5.Усі права на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі, але не обмежуючись: інформація, прес-релізи, статті, описи, графіки, зображення, твори, слогани, аудіо та відеоматеріали, знаки для товарів і послуг, тощо, розміщені на сайті Агента www.ticketsbox.com, сайтах Субагентів, партнерів, в Точках продажу, на Квитках, рекламі, прес-релізах, інші інформаційні матеріали на будь-яких носіях незалежно від форми їх вираження належать відповідно Агенту, Субагентам, Організаторам/Принципалам, партнерам, спонсорам, авторам, виконавцям. Покупцю не надається право використовувати такі об'єкти інтелектуальної власності у будь-яких формах та на будь-яких підставах. Покупець несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та наслідки такого порушення відповідно до чинного законодавства.

11.6.Агент не несе відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходу, а також за підготовку та проведення Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, в тому числі стороною за угодою, укладеною між Організатором/Принципалом та Покупцем у зв'язку з придбанням останнім Квитка.

11.7.Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та моральну шкоду, що можуть бути понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про дату і умови проведення Заходів, порядок оформлення, оплати, отримання Квитків та використання Послуг на умовах даної Оферти.

11.8.Агент не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг на умовах цієї Оферти, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця.

11.9.Агент не несе відповідальності за належну роботу і захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до сайту Агента www.ticketsbox.com та/або сайту Субагента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного Квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

11.10.Агент не несе відповідальності за правильність наданих Покупцем даних під час оформлення Замовлення. Покупець не має права пред'являти будь-які претензії ані Агенту, ані його окремим співробітникам у зв'язку з некоректно чи неправильно оформленим Замовленням, якщо особисто не переконається в правильності наданих ним даних та коректності Замовлення під час його оформлення.

11.11.Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань по даній Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних та енергетичних мережах, тощо.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
12.1.Усі спори та суперечки, що виникають з цієї Оферти чи укладених на її підставі договорів, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку.

12.2.Претензія має бути подана Агенту в письмовому вигляді з додаванням документів, що обґрунтовують її та викладені в ній вимоги, в строк не більше ніж 10 (десять) календарних днів з дати виникнення причини спору. Після закінчення вказаного строку претензії Агентом не розглядаються. Пред'явлена претензія розглядається Агентом в строк не більше 10 (десять) календарних днів.

12.3.У разі неможливості досягнення згоди спір підлягає розгляду в судому порядку за місцезнаходженням Агента.

12.4.З усіх питань, не врегульованих умовами даної Оферти, Сторони керуються законодавством України.

13. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
13.1.Ця Оферта набирає чинності з дати її розміщення на сайті Агента www.ticketsbox.com і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на зміни (доповнення) до цієї Оферти.